086-44247480
09181664200

مدیران ارشد

10 / 10
از 14 کاربر

1-مدیر عامل                                        آقای فرهاد مجتهدی                            

2-رئیس هیئت مدیره                        آقای یونس قربعلی

3-نائب رئیس هیدت مدیره              آقای عباس پور یزدان

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :